Strona główna O fanklubie
Regulamin konkursów

Regulamin konkursów organizowanych na stronie www.fanklubCichociemni.pl

  1. Zasady poszczególnych konkursów organizowanych na stronie www.fanklubCichociemni.pl oraz informacja o nagrodach są określane każdorazowo w treści ogłaszanego konkursu.
  2. W konkursach mogą brać udział tylko zarejestrowani członkowie Fanklubu. Dopuszcza się udział w konkursach osób, które są sympatykami Fanklubu na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, Google+, ale tylko pod warunkiem, że określono to zasadach konkursu.
  3. Jedna osoba może wziąć udział w każdym konkursie tylko raz, chyba, że zasady konkursu dopuszczają wielokrotny udział tej samej osoby, z zastrzeżeniem pkt. 4.
  4. Jedna osoba może jako zwycięzca konkursu otrzymać nagrodę tylko jeden raz na rok. W przypadku zwycięstwa takiej osoby (zwanej "nieuprawnionym laureatem") w konkursie przed upływem dwunastu miesięcy od wygrania poprzedniej nagrody, nagroda pozostaje w puli nagród do wygrania, lub jeśli zasady konkursu na to pozwalają, przechodzi na rzecz innej osoby, która zgodnie z zasadami konkursu mogłaby być zwycięzcą, gdyby nieuprawniony laureat nie brał udziału w konkursie.
  5. Jeśli fundatorem nagród jest sponsor, to (jeśli nie określono inaczej) pokrywa on również koszty wysyłki nagród do zwycięzców.
  6. Jeśli fundatorem nagród jest Fanklub, to koszty przesyłki pokrywają zdobywcy nagród. Koszty te wynikają bezpośrednio z opłaty za opakowanie oraz za przesyłkę według cennika Poczty Polskiej dla przesyłek poleconych. Szczegóły ustalane są każdorazowo indywidualnie ze zwycięzcą.
  7. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd Fanklubu.
  8. Regulamin obowiązuje od 01.06.2013r.

 

 

Czas Honoru Czas Honoru

Ankieta

Czy Twoim zdaniem, serial przyczynił się przywrócenia pamięci o cichociemnych oraz żołnierzach wyklętych?
 

Z planu serii "Powstanie"

Wyszukaj na stronie

Ostatnie komentarze